Yeni sezon üçün hazırlığa start verilidi

İlk dərs günü tələbələrlə ilkin tanışlığa və onlara hazırlıq prosesi ilə bağlı məlumatların çatdırılmasına geniş vaxt ayrıldı.
Seminar müddətində tələbələrə hazırlıq prosesinin müvəffəqiyyətli nəticəsini şərtləndirən amillər şərh olundu, onların qarşısına qoyulan tələblər dəfələrlə vurğulandı.


Dərc edilib: 17:37:01 02/09/2013