İmtahan barədə tələbələrin fikirləri

İmtahanın sakit şəraitdə keçdiyini söyləyən tələbələr sualların səviyyəsinin yüksək olduğunu və onların biliklərini düzgün qiymətləndirməyə imkan verəcəyini də qeyd ediblər.
Tələbələrin fikirlərinə görə bu imtahan onların indiyə kimi olan biliklərini ortaya qoymağa imkan yaratmaqla bərabər, həmçinin, imtahanadək bilmədiklərinin aşkar olunması və düzəldilməsi yolunda da çox əhəmiyyətli rola malikdir.


Dərc edilib: 16:35:35 17/02/2013