Bugün 3-cü sınaq imtahanının suallarının müzakirəsi baş tutacaq.

Ənənəyə sadiq qalaraq bu sınaq imtahanında da iştirakçılara 50 ədəd məntiqi təfəkkürü yoxlayan, 25 ədəd informatika üzrə bilikəri yoxlayan, 25 ədəd isə xarici dil üzrə bilikləri yoxlayan cəmi 100 sual təqdim olunmuşdur. Bugün isə məntiqi təfəkkürü və informatika üzrə bilikləri yoxlayan test suallarının müzakirəsi keçiriləcəkdir. Müzakirə zamanı həlli çətinlik törədən suallara xüsusi diqqət yetiriləcək, tələbələrin nəticələri analiz olunacaq, onlara müvafiq tövsiyyələr veriləcəkdir.

Dərc edilib: 07:48:44 27/10/2014